Jana Pachlopníková (Košťálová)

2013 – složení české zkoušky ze spánkové medicíny z praktické i teoretické polysomnografie. Měsíční stáž na americké Mayo Clinic v jedné z největších spánkových laboratoří na světě.

2014 – měsíční stáž na americké Mayo Clinic; zakončeno mezinárodní srovnávací zkouškou ze spánkové medicíny a udělení pracovního titulu RPSGT.

Vyhodnoceno kolem 1200 spánkových polysomnografických studií, 600 polygrafií a nastaveno přes 400 přetlakových terapií on-line. Příprava edukačních materiálů a videí pro laickou veřejnost. Příprava a vedení certifikovaných kurzů pro spánkové techniky.

„Spánková medicína je můj život, ráda bych se podílela na rozvoji tohoto oboru a péče o pacienty v ČR.“

foto Jana Pachlopnikova