Vstup do blogu pro odbornou veřejnost

Sekce Blog – spánková medicína v praxi je výhradně určena odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace v této sekci nejsou určeny pro laickou veřejnost. Pro laickou veřejnost je určena sekce Laik – edukace laiků.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.

  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.