Blog - spánková medicína v praxi

  • Obstrukční versus restriktivní onemocnění plic Do spánkových laboratoří se začínají, čím dál více, dostávat pacienti, kteří mají nejenom spánkovou apnoi, ale i další choroby jako např. obstrukční nebo restriktivní plicní nemoc. Je důležité vědět, pro správné nastavení terapie, co tyto nemoci znamenají, jak se liší a léčí. Stručně řečeno, obstrukční plicní onemocnění jsou stavy, které brání pacientovi vydechovat veškerý vzduch z plic. […]
  • Stimulace hypoglosálního nervu při léčbě spánkové apnoe Léčba OSA Prevalence obstrukční spánkové apnoe (OSA) je celosvětově v dospělé populaci okolo 2-5%. Léčba OSA, mimo jiné, snižuje prevalenci kardiovaskulárních chorob, CMP, psychosociálních problémů, mortality, zvyšuje inzulinovou rezistenci.  První volbou léčby středně těžké až těžké OSA je kontinuální pozitivní přetlaková terapie – CPAP (Continuos Pozitive Airway Pressure). Dodržování této terapie kolísá mezi 39 – 50%.  […]
  • Aktualizace manuálu AASM verze 2.6 Aktualizace manuálu AASM, verze 2.6, pro vyhodnocování spánkových a přidružených událostí ve spánku Příručka je definitivní referencí pro hodnocení polysomnografie (PSG) a při vyhodnocování domácího testování spánkové apnoe. Tento komplexní a neustále se vyvíjející zdroj, poskytuje pravidla pro vyhodnocování fází spánku, probuzení ze spánku, respiračních událostí během spánku, pohybů během spánku a srdečních událostí.  Manuál AASM také poskytuje informace […]
  • Novorozenec a spánek Úvod Systém péče pro podporu vývoje předčasně narozených dětí se zaměřuje na eliminaci stresu malých pacientů. Stres, potažmo dlouhodobě vysoké hladiny kortizolu v krvi, novorozencům prokazatelně škodí – vyčerpává jejich zásoby energie a narušuje tím správný vývoj nervové soustavy. Mimo jiné je často v tomto smyslu diskutováno nastavení světelných podmínek v okolním prostředí tak, aby odpovídalo potřebám dětí a jejich […]
  • Umíte diagnostikovat syndrom zvýšeného odporu v dýchacích cestách? Úvod V dnešním článku vám přinášíme krátké nahlédnutí do často opomíjené problematiky zvýšeného odporu v dýchacích cestách. Syndrom zvýšeného odporu v dýchacích cestách; dále jen UARS (Upper Airway Resistance Syndrome) je charakterizován abnormálními dechovými pohyby, limitací v dechové křivce nasální kanyly, absencí obstrukční spánkové apnoe (OSA), minimálním poklesem v saturaci, s průměrným SpO2 ≥ 92%, s častými probuzeními tzv. arously  nebo […]
  • Co má společného spánek, kardiovaskulární nemoci a kostní dřeň? Nedostatek spánku a rozvoj aterosklerózy Dnešním článkem se ponoříme do výzkumu. A jak jinak jde o výzkum spánku, neboli jeho nedostatek, který se podílí na mnoha faktorech našeho života. Chronický nedostatek spánku vede, dle mnoha studií, mimo jiné také k rozvoji kardiovaskulárních chorob. Před čtyřmi lety si však vědci a lékaři Cameron McAlpine, Filip Swirski a jejich kolegové položili otázku PROČ? […]
  • Nové praktické guidelines při diagnostice a léčbě obstrukční spánkové apnoe Americká akademie spánkové medicíny AASM (The American Academy of Sleep Medicine) vydala nové praktické guidelines, které přináší 9 nových doporučení. Čtyři z nich jsou, při pozitivní přetlakové terapii – PAP (Positive Airway Pressure), důrazně doporučovány.  Update 2018 Nové guidelines jsou zpracovány v souladu s ostatními AASM doporučeními; ty vyhodnocují a doporučují léčbu poruch dýchání ve spánku. Tyto nová pravidla […]
  • Spánková apnoe v dětství; vliv orofaciálních poruch Nedostatek spánku v dětském věku Spánek je nezbytný pro normální růst a vývoj a je také regulátorem paměti u dětí i dospělých. U dětí se nedostatek spánku, či jeho narušování v průběhu noci, projevuje ospalostí během dne nebo také nadměrnou hyperaktivitou. Poruchy dýchání ve spánku u dětí Jedna z hlavních příčin přerušovaného spánku u dětí a adolescentů jsou poruchy dýchání vázané na spánek. Prevalence obstrukční spánkové […]
  • Telemedicína spánku Téma číslo 1 – telemedicína. Diskuze mezi spánkovými techniky má nový rozměr. Telemedicína je nyní jedním z hlavních témat na odborných akcích….co to je? Jak to funguje a kdo s tím může pracovat? (a týká se to i telemedicíny v ČR). Spánková medicína je jedním z hlavních oborů, který tuto metodu aktivně využívá. Tak jako mnoho podobných aplikací šetří čas i peníze, jak […]
  • Hledá se super maska… Anebo ne? Masky v hlavní roli Masky, masky, masky. Ti z nás, co pracují ve spánkových centrech, laboratořích nebo i pokud jsme sami pacienty, neustále mluvíme o maskách. Proč? Protože všichni víme, že maska je ten nedůležitější faktor potřebný k dosažení compliance a úspěšného dodržování PAP terapie. Každý z nás hledá perfektní masku, která kromě toho, že dobře sedí, bude také pohodlná a může být […]