Stimulace hypoglosálního nervu při léčbě spánkové apnoe

Léčba OSA

Prevalence obstrukční spánkové apnoe (OSA) je celosvětově v dospělé populaci okolo 2-5%. Léčba OSA, mimo jiné, snižuje prevalenci kardiovaskulárních chorob, CMP, psychosociálních problémů, mortality, zvyšuje inzulinovou rezistenci. 

První volbou léčby středně těžké až těžké OSA je kontinuální pozitivní přetlaková terapie – CPAP (Continuos Pozitive Airway Pressure). Dodržování této terapie kolísá mezi 39 – 50%

Při chirurgické léčbě OSA se nejčastěji používá rekonstrukce měkkých tkání horních cest dýchacích; septoplastika, uvulopalatopharyngoplastika a další. Úspěšnost je kolem 20 – 60%.

Neurostimulace hypoglosálního nervu přichází jako další možnost při zajištění stability horních cest dýchacích. Může být méně invazivnívíce efektivní při dobrém výběru pacientů.

Stimulace hypoglosálního nervu (HGNS – hyoglossal nerve stimulation)

Hypoglosální neboli XII. hlavový nerv ovládá svaly jazyka a je řízen z části mozkového kmene zvané Varolův most (pons Varoli).

Přes studie na zvířatech byl první úspěch, s touto elektrickou stimulací, poprvé zaznamenám ve studiích na lidech v r. 1996 Schwarzem et al.

Jedná se o chirurgicky implantovaný zdravotnický přístroj. Pomocí elektrické stimulace nervů jazyka během spánku (udržují tonus jazyka a předsouvají jej dopředu) je zlepšeno proudění vzduchu do dýchacích cest a redukována OSA. Stimulace jazyka je bezbolestná.

Kandidáti HGNS

 • Středně těžká až těžká spánková apnoe; AHI větší než 15.
 • Selhání CPAP terapie.
 • BMI méně než 32, s vyloučením morbidní obezity.
 • Ne při úplnému kolapsu HCD.
 • Nesmí se jednat o OSA vázanou na polohu nebo centrální spánkovou apnoi.

Implantace

Chirurgický výkon je proveden v celkové anestézii. Implantovaný přístroj se skládá ze tří částí. Hlavní část přístroje je implantována pod kůži pravé horní stěny hrudníku, podobně jako kardiostimulátor. Tato součást obsahuje baterii a elektrodu generující elektrické impulzy. Z hlavní části vede vodič s elektrodou až k podjazykovému nervu, druhý vodič je veden do interkostálního prostoru směrem k pleuře k detekci dechového vzorce. 

Stimulátor se aktivuje 30 minut před spaním. Při probuzení v noci může být zařízení pozastaveno, často je také nastaveno vypnutí po 8 hodinách.

Nežádoucí účinky

Většinou je léčba dobře tolerována. Někteří lidé pociťují nepříjemný pocit v jazyce při aktivaci přístroje během spánku. To zřídka kdy vyžaduje zásah. Mezi další vedlejší účinky patří:

 • krvácení,
 • poškození nervů,
 • infekce,
 • alergická reakce na implantovaný materiál,
 • bolest v místě implantace,
 • omezení pohybu jazyka,
 • bolest jazyka,
 • těžkosti při polykání a mluvení,
 • suchost v ústech,
 • insomnie,
 • další akutní symptomy; bolest hlavy, kašel…

Kolik to stojí?

Cena přístroje s výkonem se pohybuje kolem 30 000 – 40 000 $, výměna baterie pak stojí 17000 $.

Naše poznámky:
Jde jistě o další možnost při netoleranci CPAP. Zatím nemáme informace o provádění takového výkonu v ČR, možná ano…Pokud někdo máte tuto informaci, dejte prosím vědět.
Naše poznámky pod čarou k příspěvku
S pozdravem Jana a Erika
RPSGT

Napsat komentář