Aktualizace manuálu AASM verze 2.6

Aktualizace manuálu AASM, verze 2.6, pro vyhodnocování spánkových a přidružených událostí ve spánku

  • Příručka je definitivní referencí pro hodnocení polysomnografie (PSG) a při vyhodnocování domácího testování spánkové apnoe.
  • Tento komplexní a neustále se vyvíjející zdroj, poskytuje pravidla pro vyhodnocování fází spánku, probuzení ze spánku, respiračních událostí během spánku, pohybů během spánku a srdečních událostí. 
  • Manuál AASM také poskytuje informace o standardním zapojení, tzv. PSG montáž, umístění elektrod a určuje parametry digitalizace. Tato publikace je nezbytná pro spánkové techniky. Pro lékaře je to nezbytná reference při interpretaci spánkové studie.
  • Aktualizovaná příručka; verze 2.6 byla vydaná v lednu 2020.

Souhrn aktualizací verze 2.6 ze dne 10 ledna, 2020

II. Parametry, které má obsahovat polysomnografie (oddíl A) – přidalo se pravidlo 10; které DOPORUČUJE synchronizované PSG-video.

II. Parametry, které mají být uvedeny při polysomnografii (oddíl E) – přidáno pravidlo 5; uvedení REM fáze bez atonie (RWA) je NEPOVINNÉ, elektrody použité k určení přítomnost RWA, by měly být zahrnuty do PSG zprávy.

III. Technické a digitální specifikace (oddíl A) – aktualizovaná poznámka 2, která říká, že manuál AASM nestanovuje maximální impedance pro EKG nebo pro EMG dolních končetin. Nicméně se předpokládá, že základní hodnota amplitudy, resp. impedance bude minimalizována.

III. Technické a digitální specifikace (oddíl B) – aktualizováno pravidlo 3; pro PSG nahrávací zařízení bylo doporučeno, zajištění minimální doporučené vzorkovací frekvence (nebo vyšší) pro všechny signály na rozdíl od možnosti výběru vzorkovacích frekvencí pro každý kanál.

IV. Pravidla pro spánek, část 1: Pravidla pro dospělé (oddíl F) – aktualizované pravidlo 6, které uvádí, že část záznamu obsahující pohyby očí se považuje za fázi N1 a pokračuje, dokud není důkaz pro další fázi spánku.

IV. Pravidla pro spánek, část 1: Pravidla pro dospělé (oddíl I) – aktualizované pravidlo 6c a obrázek 15 specifikují, co se stane, když arousal (mikroprobuzení) přeruší REM fázi.

IV. Pravidla pro spánek, část 3: Pravidla pro kojence (oddíl B) – aktualizováno pravidlo 4; DOPORUČUJE se synchronizované nahrávání videa a zvuku.

VII. Pravidla pro vyhodnocování pohybů ve spánku (oddíl G) – aktualizován celý oddíl; sekce poruchy chování v REM spánku (RBD), který je nyní nazván „Hodnocení REM bez atonie (RWA)“

VIII. Respirační pravidla, část 1: Pravidla pro dospělé (oddíl A) – doplněna nová poznámka a obrázek, které říkají, že povrchový signál z bráničního/mezikostálního EMG, může být použit pro detekci respirační úsilí k doplnění signálů z hrudních a břišních pásů a umístění elektrod se může lišit dle individuality jedince.

VIII. Respirační pravidla, část 1: Pravidla pro dospělé (oddíl H) – přidána nová část, která upravuje události, které se vyskytují při PAP titraci, když je použita záložní rychlost (tzv. backup rate).

VIII. Respirační pravidla, část 2: Pravidla pro děti (oddíl B) – doplněna pravidla 2e a 4e, kdy piezoelektrické/PVDF senzory jsou AKCEPTOVATELNOU, alternativní metodou měření apnoe / hypopnoe u dětí.

VIII. Respirační pravidla, část 2: Pravidla pro děti (oddíl B) – doplněno pravidlo 6c, aby zahrnovalo dvojí thorakoabdominální PVDF pásy, jako AKCEPTOVATELNOU metodu pro sledování respiračního úsilí u dětí.

VIII. Respirační pravidla, část 2: Pravidla pro děti (oddíl I) – přidána nová část, která upravuje události, které se vyskytují při PAP titraci, když je použita záložní rychlost (tzv. backup rate).

Bc. Jana Pachlopníková, RPSGT.

Naše poznámky: Článek obsahuje pouze souhrn aktualizací, plná verze je dostupná zde. Můžete si pořídit on-line verzi, ta je dostupná za 40USD nebo tištěnou verzi za 50USD.
Naše poznámky pod čarou k příspěvku
S pozdravem Jana a Erika
RPSGT

Napsat komentář