Telemedicína spánku

Téma číslo 1 - telemedicína.

Diskuze mezi spánkovými techniky má nový rozměr. Telemedicína je nyní jedním z hlavních témat na odborných akcích….co to je? Jak to funguje a kdo s tím může pracovat? (a týká se to i telemedicíny v ČR).

Spánková medicína je jedním z hlavních oborů, který tuto metodu aktivně využívá. Tak jako mnoho podobných aplikací šetří čas i peníze, jak lékařů, tak pacientů.

 

Co je tedy telemedicína?

Abychom porozuměli, jak vlastně funguje tento fenomén, je potřeba znát jeho kořeny. Definice Americké asociace telemedicíny (ATA – American Telemedicine Association) zní „telemedicína je používání lékařských informací, vyměňovaných z jednoho místa do jiného, prostřednictvím elektronické komunikace za účelem zlepšení klinického zdravotního stavu pacienta.‘‘

Je to opravdu taková novinka?

Přesto že, jde o ,,nový nápad‘‘ ve zdravotní péči, je tento obor praktikován,čtyři desetiletí, jako velká oblast zdravotnických informačních technologií (HIT – Healthcare Information Technology).

Jiné formy HIT, které se již používají, zahrnují:

 • Elektronické lékařské nahrávání.
 • Video konference.
 • Chráněná emailová komunikace.
 • Přenos digitálního obrazu.
 • Mobilní nahrávací zařízení a aplikace.
 • Digitální výměny zdravotních informací.
 • Ošetřovatelská call centra.
 • Pacientské portály pro zobrazení záznamů a usnadnění dialogu.
 • Přenosné monitory a snímače.
 • Zabezpečené přístupové body pro sociální média.

Bude poskytování elektronického zdravotnictví všude stejné?

Cokoli si o tom myslíme, mějme na paměti, že telemedicína není samostatnou lékařskou specializací. Poskytování zdravotní péče ve spánkové medicíně se bude lišit dle potřeb pacientů a celkového přístupu poskytovatele k HIT.

Telemedicína využívá hybridních digitálních a virtuálních rozhraní, založených na (a někdy stále využívajících) konvenčních aspektech kontinuální péče, která vytváří interakce mezi pacienty a jejich lékaři.

Kontinuální péče je definována dle HIMSS (the Healthcare Information and Management Systems Society) jako; koncept vyžadující systém, který průběžně sleduje pacienty prostřednictvím komplexního spektra zdravotnických služeb, které pokrývají všechny úrovně a intenzitu péče‘‘.

Jaké jsou trendy?

Nemocnice vždy potřebovaly rozšířit péči do vzdálených oblastí. Technologie ve 21. století zvedly požadavky a potřeby poskytovatelů zdravotní péče. ATA uvádí, že v současné době hostí USA okolo 200 telemedicínských sítí a 3500 servisních oblastí (údaje z r. 2016) a tato čísla budou stoupat. Miliony Američanů již telemedicínu používají na různých úrovních. Může to být skrze vzdáleně monitorované kardiologické přístroje, pacientské portály nebo nositelné přístroje schválené úřady. Polovina nemocnic v USA používá některou formu dálkové medicíny.

Jak to chodí v USA.

V lednu 2016 zahájila činnost AASM SleepTM pod Americkou akademií spánkové medicíny (AASM). Tato nejnovější platforma umožňuje pacientům přístup ke spánkové medicíně z jakéhokoli místa; využívá zabezpečenou internetovou platformu k uskutečňování videokonferencí pacientů s lékaři a lékařských vizit.

O měsíc později se společnost IBM/Watson Health spojila s americkou společností pro spánkovou apnoi – American Sleep Apnea Association (ASAA), která spustila aplikaci SleepHealth.  Ta představila funkci Night Shift; novou funkci blokování večerního světla (změny v nastavení barevné teploty displeje k podpoření zdravého spánku) a aplikaci SleepHealth Mobile Study, která běží na platformě Apple ResearchKit společnosti Apple, iPhone nebo Apple Watch. 

Tato aplikace se snaží shromáždit širokou škálu dat o spánku; zahrnující – chrápání, kvalitu a délku spánku, pohyby ve spánku, dopad chování a externí faktory jako spánkovou hygienu a vlivy okolního prostředí.

Výhody pro pacienty.

Doktor David Agus autor knihy; The Lucky Years: How to Thrive in the Brave New World of Health, popisuje ve své knize výhody telemedicíny pro pacienty.

V některých případech se jedná o živé video konzultace s lékaři, které jsou k dispozici 24 hodin denně. Tito lékaři mohou poradit, předepisovat léky a navrhovat následnou péči. Některá města mají nainstalované kiosky, kde pacienti mohou přijít a nechat si zkontrolovat své vitální funkce, a to při hovoru s lékařem na vzdálené univerzitě. To vše pomůže dosáhnout nejlepšího výsledku, jestliže to bude správně použito.

Co nabízí spánková telemedicína.

Zpráva z r. 2016 v časopise SLEEP naznačila, že uživatelé trpící obstrukční spánkovou apnoí – OSA, jsou vysoce spokojeni s managmentem OSA právě přes tuto možnost.

Ve výzkumech, vedených na amerických univerzitách, byly výsledky uživatelů telemedicíny a těch co osobně navštěvovali lékaře, srovnatelné. U jedinců používajících telezdraví, bylo hlavním přínosem pohodlí a možnost nemuset cestovat na dlouhé vzdálenosti.

Další možnosti využití.

Domácí spánkové studie, vyhodnocování spánkových studií na dálku, monitorace používání CPAP terapie a další léčby v případě OSA. V některých případech si pacienti mohou sami stahovat CPAP statistiky, pro jejich kontrolu, do softvéru systému Windows.

Navíc některé společnosti, jako SomnoSure v St. Louis, MO nabízejí služby v reálném čase pomocí telefonníchinternetových technologií, které monitorují a pomáhají pacientům s problémy souvisejícími s PAP léčbou doslova v okamžiku, kdy je mají.

Nahradí spánková telemedicína osobní přístup?

Vždycky tu bude potřeba specialistů na respirační péčispánkových technikůkaždé oblasti spánkové medicíny. Navzdory vzrůstajícímu používání HSAT (Home Sleep Apnea Testing), neboli domácímu testování spánkové apnoe, je stále hodně pacientů, pro domácí testování, nevhodných. Tito jedinci vyžadují osobní návštěvu spánkových odborníků a laboratoří.

 

Nové výzvy pro spánkové techniky.

Nicméně telemedicína může také rozšiřovat naši praxinabídnout pozice pro přednášející, případové manažery nebo spánkové edukátory pro mnoho pacientů, kteří možná nepotřebují celonoční spánkovou studii. Tyto pracovní místa (většina z nich jsou denní směny) budou pravděpodobně obsazeny NLZP se specializací ve spánkové medicíně (ve světě jsou to RPSGT, CCSH). 

Spánkový technici, vyhodnocující spánkové studie, mají více možností; mohou skórovat na dálku pro jednoho zaměstnavatele nebo být na volné noze.

Nebojme se budoucnosti

Péče o zdraví na dálku je limitována lékařskými a regulatorními zákony, které se mohou lišit stát od státu.

Modely zdravotní péče z 20.století se začaly posunovat směrem k pacientům. Ve 21. století přináší telemedicína, další rozměr a bude vyžadovat vize praktikujících (od shora dolů) a soustředěné úsilí oslovovat a vychovávat pacienty o výhodách vztahů, založených na technologiích, mezi nimi a lékařem. Také to znamená, že spánkoví technici musí mít na zřeteli, že ačkoli některé z jejich pozic mohou být ohroženy, nástupem nových technologií (domácí testování spánkové apnoe, je možná jedním z největších), existují jiné způsoby, jak ambiciózně prosazovat kariéru spánkových techniků; zkoumánímzískáváním dovedností, které vyžaduje spánková telemedicína.

Od Tamary Sellman RPSGT, CCSH, volně přeložila a doplnila Bc. Jana Pachlopníková, RPSGT.

Naše poznámky: není pochyb o tom, že eHealth zasáhne, nebo již zasáhlo, do našich pracovních i osobních životů. Pokud jste se například ještě nesetkali s eReceptem tak vězte, že je od r. 2019 povinný pro všechny. Nejnovější informace o elektronickém zdravotnictví najdete na www.ezdrav.cz. Rozvoji telemedicíny se u nás věnuje Národní telemedicínské centrum. Ve spánkové medicíně, zejména u pacientů na PAP léčbě, začíná docházet, poslední dobou, k velkému využití této služby. Je možné kontrolovat použití přístroje na dálku, nastavovat či přenastavovat terapii a přispívat tak k lepší compliance pacientů. A to je jistě jen začátek. Data jsou shromažďována, pomocí tzv. cloud computingu, na virtuální nebo fyzické servery, udržované jejich poskytovatelem. V ČR, ale i jinde ve světe, se neustále pracuje na lepším zabezpečení pacientských dat. Máte už zkušenosti s telemedicínou a pokud ano, je to pro vás a vaše pacienty přínosné? Napište nám!
Naše poznámky pod čarou k příspěvku
S pozdravem Jana a Erika
RPSGT

Reference:

 1. American Telemedicine Association: http://www.americantelemed.org/
 2. Healthcare Information and Management Systems Society: http://www.himss.org/
 3. Swedish Hospital Telesleep Service: http://www.swedish.org/ services/telehealth/telesleep
 4. Turning to Telehealth For a Good Night’s Sleep: http:// mhealthintelligence.com/news/turning-to-telehealth-for-a-good-nights-sleep
 5. “American Academy of Sleep Medicine (AASM) Position Paper for the Use of Telemedicine for the Diagnosis and Treatment of Sleep Disorders.” Singh J, et al. Journal of Clinical Sleep Medicine: Oct 2015.
 6. “The Doctor Will See You (and Your Data) Now.” (Excerpted The Lucky Years: How to Thrive in the Brave New World of Health.) Agus D. Fortune, Jan 2016.
 7. “Everything you should know about Telemedicine in Sleep Centers.” Ha, Y. AAST blog. Dec 23, 2015.”
 8. “Extracting value from chaos: The promise of health information technology.” Indiana University. American Journal of Medical Sciences, Jan 2016.
 9. “mHealth Put to Work on the Science of Sleep.” Wicklund, E. mHealthIntelligence: Mar 2, 2016.
 10. “Remote Ambulatory Management of Veterans with Obstructive Sleep Apnea.” Fields BG, et al. SLEEP, Mar 1, 2016.
 11. “Senate bill would expand Medicare’s telehealth coverage.” Terry K. Medscape Medical News, Feb 5, 2016.
 12. “Sleep Telemedicine Legal Tips and Traps.” Brown, DB. Sleep Review: Sept 30, 2014.

Napsat komentář