Nové praktické guidelines při diagnostice a léčbě obstrukční spánkové apnoe

Americká akademie spánkové medicíny AASM (The American Academy of Sleep Medicine) vydala nové praktické guidelines, které přináší 9 nových doporučení. Čtyři z nich jsou, při pozitivní přetlakové terapii – PAP (Positive Airway Pressure), důrazně doporučovány

 

Update 2018

Nové guidelines jsou zpracovány v souladu s ostatními AASM doporučeními; ty vyhodnocují a doporučují léčbu poruch dýchání ve spánku. Tyto nová pravidla tak aktualizují doporučení z let 2006 a 2008. Dle jejich hlavního autora, Dr. Susheela Patila, Ph.D., jsou více soustředěna na pacienty s obstrukční spánkovou apnoe – OSA a ne na pacienty s centrální či smíšenou spánkovou apnoí a nezahrnují ani hypoventilační syndromy.

Aktualizovaná doporučení jsou založena na systematickém přezkoumání literatury, metaanalýzách, výzkumech a posouzení důkazů klinicky významných přínosů a škod, pacientských hodnot a preferencí.

 

Čtyři důrazná tzv. STRONG doporučení

Pozor! Všechna doporučení platí pro dospělé pacienty, kteří nesmí mít jiné signifikantní komorbidity jako např. srdeční selhání, obstrukční plicní nemoci, chronické používání opiátů, centrální spánkovou apnoe a další.

 • Lékařům se doporučuje použití PAP terapie, při nadměrné denní spavosti, ve srovnání se žádnou léčbou.
 • PAP léčba, u dospělých pacientů s OSA, se doporučuje zahájit buď v domácích podmínkách a to automatickou přetlakovou terapií (APAP; auto-adjusting PAP) nebo PAP titrací ve spánkové laboratoři.
 • Lékařům se doporučuje, pokračovat v léčbě buď kontinuální přetlakovou terapií CPAP (Continuous Positive Airway Therapy) nebo v APAP módu.
 • Edukace se doporučuje zahájit již před iniciací PAP

Doporučení, která jsou považována za nezbytná pro správnou a efektivní péči

 • Léčení OSA by mělo být založeno na diagnostice OSA pomocí domácího testování spánkové apnoe nebo ve spánkové laboratoři.
 • Adekvátní následná péče tzv. follow-up zahrnuje; řešení problémů a monitoraci objektivní účinnosti léčby, použití dat k zajištění adekvátní léčby a dodržování léčby. Follow-up by měl následovat po iniciálním PAP nastavení a během terapie OSA.

 

Podmíněná doporučení – aneb každý pacient je jiný

 • Lékařům se navrhuje použití PAP terapie při léčbě OSA, ve srovnání se žádnou léčbou, u pacientů se sníženou kvalitou života, způsobenou důsledky spánkové apnoe (chrápání, insomnie, nykturie, denní únava, lapaní po dechu ve spánku a další).
 • Lékařům se navrhuje použití PAP terapie při léčbě OSA, ve srovnání se žádnou léčbou, u pacientů s hypertenzí, kteří mají i další přidružené choroby.
 • Lékařům se navrhuje použití CPAP nebo APAP nastavení před nastavením dvouúrovňové ventilace tzv. BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure); toto doporučení platí při iniciálním nastavování.
 • Lékařům se navrhuje zahájit behaviorální terapii a/nebo řešení problémů, spojených s PAP léčbou, již během počátečního nastavování.
 • Lékařům se navrhuje, používat telemonitoring během počátečního nastavování PAP léčby.

Co je tedy nového?

Dle Dr. Patila Ph.D. odráží nová doporučení zejména fakt, že mezi počátečním nastavováním PAP terapie v domácích podmínkách a ve spánkové laboratoři, není dle výzkumů signifikantní rozdíl a není ani rozdíl zda pacient používá CPAP nebo APAP nastavení. Důležitá je také včasná edukace, behaviorální intervence, řešení problémů (než nastanou, nebo když nastanou). Důležitou roli hraje také telemonitoring, který optimalizuje dodržování léčby.

Bc. Jana Pachlopníková, RPSGT.

Naše poznámky: Jedním z našich důležitých cílů je edukace pacientů a určitě souhlasíme s edukací před zahájením léčby a nejlépe i s edukací nejčastějších problémů spojených s PAP léčbou, protože kdo je připraven, není překvapen. Je vidět také posun k domácímu testování OSA, domácímu nastavování léčby, kdy je více přihlíženo k přání pacienta, jestliže to klinický stav dovoluje. Tento článek shrnuje základní body nových doporučení, celé znění najdete zde.
Naše poznámky pod čarou k příspěvku
S pozdravem Jana a Erika
RPSGT

Reference:

Journal of Clinical Seep Medicine, Vol.15, No.2

Napsat komentář