Srovnání HSAT (limitovaná polygrafie) a PSG (polysomnografie)

Stále oblíbenější metodou volby, při vyhledávání spánkové apnoe, se stává domácí testování tzv. HSAT (Home Sleep Apnea Testing); v ČR známe spíše výraz polygrafie – PG. Domácí testování zažívá velký rozmach díky cenové efektivitě a možnosti provedení v pohodlí domova. Tento článek se bude snažit ukázat a vysvětlit zásadní rozdíly mezi domácím testováním spánkové apnoe a testováním plnou PSG (polysomnografie).

Polygrafie versus polysomnografie

V současné době jsou PSG metody více komplexní než HSAT. Polysomnografie přesně monitoruje fáze spánku, míru okysličenosti krve, dýchací pohyby, proudění vzduchu, pohyb končetin, svalovou aktivitu, srdeční rytmus, chrápání, pozici těla a umožňuje také přidání dalších zařízení; např. analýza pCO2 a další.

HSAT zpravidla neumožňuje měřit spánek a celou škálu dalších událostí, které jsou zahrnuty v Respiratory Disturbance Index (RDI). Při používání HSAT mohou uniknout např. jemné nepravidelnosti v dýchání. Navíc, pokud jsou pacientovy výsledky hraniční, jedině ve spánkové laboratoři lze vyloučit spánkovou apnoi. Pacient si tedy musí vybrat, zda projde eventuálně dvěma vyšetřeními nebo jedním.

Ve spánkové laboratoři je zajištěno správné umístění všech zařízení, integrita právě probíhajícího nahrávání a správné měření důležitých proměnných. Nicméně pro některé pacienty mají HSAT metody mnohem více výhod, něž PSG metody, hlavně díky komfortu které poskytují.

Otázka, kterou bychom si měli pokládat, zní: „Za jakých podmínek je vhodné použít HSAT a kdy PSG? V současné době se PSG doporučuje při podezření na jiné či další poruchy vázané na spánek jako – narkolepsie, insomnie, pohyby končetin nebo u méně známého druhu spánkové apnoe nesoucí název syndrom obstrukce v horních cestách dýchacích, UARS (upper airway resistence syndrome“)

S rostoucím užíváním HSAT je a bude velmi důležité, se kromě tohoto vyšetření, nechat prohlédnout také v akreditovaném centru (v ČR je akreditace udělována Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu http://www.sleep-society.cz (v USA je to AASM akreditované centrum), kde působí certifikovaný lékař. V takovýchto zařízeních, které udržují zlaté standardy a kde se dodržují přísná kritéria, si může být pacient jistý, že jeho testování, výsledky a výstupy léčby jsou poskytovány s nejvyšší kvalitou, ať již pomocí PSG, či HSAT.

Od Krystle Minkoff, RPSGT, RST, volně přeložila a doplnila Bc. Jana Pachlopníková, RPSGT.

Naše poznámky: Polygrafické metody jsou důležitou součástí při screeningu spánkové apnoe. Jejich nesporná výhoda je možnost použití i v domácích podmínkách, relativně rychlé vyhodnocení a samozřejmě levnější náklady. Její úspěch velmi závisí na správném nalepení čidel a senzorů a na dobré edukaci pacienta. Už v tomto bodě můžeme eliminovat řadu neúspěšných polygrafií. Při vyhodnocení PG se dá využít automatického skóringu. Bylo by však chybou myslet si, že tím je to vyřešeno. Z vlastní zkušenosti víme, že automatická analýza je jakým si pomocníkem, který ovšem dělá hodně chyb. Je potřeba takovéto vyhodnocení projet, doplnit, či úplně předělat. Je také potřeba znát co je a co není chyba takovéhoto vyhodnocení, co je a co není artefakt atd. Protože přesto, že se jedná pouze o PG, zkušený odborník dokáže z takovéhoto záznamu vyčíst mnohem více, než se na první pohled zdá (např. falešně negativní závěr). Nejpřesnější metodou stále zůstává PSG (v případě podezření na další či jinou spánkovou poruchu nelze PG použít).
Naše poznámky pod čarou k příspěvku
S pozdravem Jana a Erika
RPSGT

Napsat komentář