Centrální spánková apnoe

Je porucha dýchání, při které dochází k opakovanému vymizení dýchání během spánku (typicky 10-120 sekund). Jde o důsledek porušení správné funkce dýchacího centra v mozku (prodloužená mícha). Není tedy způsobena zablokováním horních cest dýchacích; jak je tomu v případě obstrukční spánkové apnoe (OSA).

Syndromy centrální spánkové apnoe jsou u dospělých rozděleny do těchto pěti kategorií:

 1. Primární centrální spánková apnoe – příčina není známa. Dýchací vzorec se skládá z opakované absence dýchání. Je poměrně vzácná a většinou se vyskytuje ve středním věku nebo ve stáří. Ve zvýšeném riziku jsou jedinci s neurologickým onemocněním, jako je systémová atrofie a Parkinsonova choroba.
 1. Cheynovo-Stokesovo dýchání – vyskytuje se hlavně u mužů ve věku 60 let nebo starších a to zejména u srdečního selhání (25% – 40%), mrtvice (10%) a někdy při selhání ledvin. Má typický vzorec dýchání, nazvaný crescendo decrescendo; vzestupná, sestupná fáze dýchání.
 1. Centrální spánková apnoe – způsobená zdravotním stavem (nemoci srdce a ledvin) bez vzorce Cheynova-Stokesova dýchání.
 1. Centrální apnoe způsobená periodickým dýcháním ve větších nadmořských výškách – objevuje se při pobytu a spaní v nadmořské výšce nad 7600 m n. m., častěji u mužů. Dýchací vzorec je podobný modelu Cheynova-Stokesova dýchání, ale jedinec netrpí žádnou z uvedených chorob.
 1. Centrální spánková apnoe způsobená užíváním léků; je zapříčiněna užíváním opiátů s dlouhodobým účinkem po dobu delší než dva měsíce.

Příznaky centrální spánkové apnoe

Většina jedinců, ale ne všichni, trpí:

 • přerušovaným spánkem s častým probuzením,
 • ztíženým usínáním,
 • denní ospalostí,
 • chrápáním,
 • přerušovaným dýcháním ve spánku,
 • probuzením s krátkým dechem.

Napsat komentář