Poruchy cirkadiánního rytmu

O těchto poruchách mluvíme, jestliže je náš spánek v noci posunut mimo běžnou dobu. Není tedy dodržen normální čas spánku během noci.

Při poruše cirkadiánního rytmu je spánek načasován mimo běžnou dobu spánku

Mezi poruchy cirkadiánního rytmu řadíme:

Předsunutá fáze spánku – jedinec chodí spát již pozdě odpoledne nebo brzo večer. Vstává v nočních hodinách.

Zpožděná fáze spánku – jedinec chodí spát až pozdě večer nebo časně ráno. Vstává pozdě dopoledne až odpoledne (časté v pubertě).

Nepravidelný 24h rytmus – jedinec má zcela nepravidelný spánkový režim během celého dne.

Stabilní rytmus odlišný od 24h rytmu – jedinec má téměř trvalou desynchronizaci cirkadiánního rytmu. Opakovaně dochází k opožděnému usínání a posunutí spánkových cyklů. Porucha se vyskytuje zejména u nevidomých; a to u těch, kteří nevnímají rozdíly světlo/tma.

Jet Legpásmová nemoc.

Směnný provoz poruchy spánku při nočních směnách.

Napsat komentář