Kognitivně behaviorální terapie

Kognitivně behaviorální terapie je terapeutický přístup, který kombinuje kognitivní a behaviorální psychoterapii a využívá se i při léčbě nespavosti

Může být použita i při tzv. insomnii neboli nespavosti, která bývá občas způsobena:

  • jinou poruchou spánku,
  • mentálním onemocněním,
  • jiným onemocněním.

Jde o nefarmakologickou léčbu, která pracuje se samotnou nespavostí, s jejími příznaky i typem osobnosti. Pro úspěšnost této léčby je nutná motivace, spolupráce a je nutné vědět, že nejde o rychlé řešení poruchy spánku. Terapii provádí vyškolený odborník. Skládá se ze tří složek:

  1. Kognitivní složka KBT; má odstranit nepravdivá přesvědčení a postoje, které se často podílejí na vzniku nespavosti. Tato léčba využívá metody kognitivní restrukturalizace (hledání přijatelnějších a racionálnějších forem myšlení, které vedou ke snížení úzkostí při uléhání) a paradoxního záměru (v posteli se snažím neusnout).
  2. Behaviorální složka KBT obsahuje léčbu restrikcí spánku – jedná se o omezení doby pobytu na lůžku pouze na dobu skutečného spánku a omezení spánku během dne. Cílem je dosažení lepší efektivity spánku. Dále využívá postupů řízení stimulů – ty byly navrženy tak, aby regulovaly režim spánku a bdění. Jedná se o několik základních doporučení, např. odebrat se na lůžko jen v případě únavy, používat ložnici pouze ke spánku, vstávat každé ráno ve stejnou dobu bez ohledu na délku spánku, vstát z postele, pokud spánek nepřijde do 20 minut.
  3. Individuální složka řeší konkrétní problémy pacienta, které se nehodí pro skupinovou terapii.

Napsat komentář