Poruchy s pohyby ve spánku

Poruchy spojené s abnormálním pohybem ve spánku
Zahrnují pohyby během nebo před nástupem spánku. Tyto poruchy mohou působit potíže s usínáním a udržením spánku nebo ho mohou narušovat. Mezi hlávní poruchy pohybu ve spánku patří:

Napsat komentář