Diagnostika a léčba poruch cirkadiánního rytmu

Je vždy závislá na typu poruchy cirkadiánního rytmu.

Diagnostika

  • Spánkový deník často v kombinací s aktigrafií – vyšetření zaznamenávající pohybovou aktivitu člověka pomocí zařízení, které je podobné hodinkám, umístěných na zápěstí. Doba vyšetření je dny až týdny.
Vyšetření a léčba poruch cirkadiánního rytmu
  • Hormonální vyšetření – hladina melatoninu, kortizolu aj.; 24 hodinový profil.

Léčba

  • Behaviorální terapii – zahrnující zejména správné načasování spánku, vyhýbání se spánku během dne, zařazení pravidelného cvičení, několik hodin před spánkem nepít kávu, alkohol, nekouřit a věnovat se klidným aktivitám.

Lidé se zpožděnou fází by měli, ve večerních hodinách a během spánku, minimalizovat světlo (zatemnění místnosti na spaní), nevystavovat se světlu od obrazovek TV a PC.

Naopak u jedinců s předsunutou fází spánku je vystavení světlu, ve večerních hodinách, doporučeno.

  • Terapie světlem – používá se jak u zpožděné (ranní terapie) tak předsunuté fáze (večerní terapie) spánku a to od světelné intensity 2500 až 10 000 luxů v délce 1-2 hodiny.
  • Léky – melatonin, modafinil (podporující bdělost), krátce působící léky na spaní.
  • Chronoterapie – je progresivní vědní obor, orientující se na biologické rytmy člověka, které využívá k ovlivnění nemocí; např. u mnohých léčiv se dá naplánovat jejich optimální podání v čase tak, aby jejich působení bylo co nejlepší.

Napsat komentář