Porucha spánku s rytmickými pohyby

Jde o poruchu, která vyvolává opakované/stereotypní pohyby těla ve spánku. Objevuje se při ospalosti, usínání, mělkém spánku a typicky se vyskytuje u dětí. Většinou mizí v předškolním věku. Může být doprovázena mručením či jinými i velmi hlasitými zvukovými projevy.

Porucha se může objevit jako:

 1. houpání těla– dítě houpe celým tělem nebo se zvedá do sedu,
 2. pohyby hlavou proti překážce – dítě opakovaně zvedá hlavu a poté s ní násilně bouchá zpět do polštáře nebo do matrace. Tyto pohyby se mohou dít i proti stěně či jiné překážce. Pohyby hlavou a těla mohou být kombinované,
 3. pohyby hlavou ze strany na stranu – při poloze na zádech. U kojenců a batolat může jít o malé riziko vážného poranění.

Méně známe, rytmické pohyby ve spánku zahrnují:

 • kolébání tělem,
 • bouchání dolními končetinami,
 • kolébání dolními končetinami.

Epizody rytmických pohybů často trvají až 15 minut. Pohyby mohou ustat, při vyrušení dítěte hlukem, hlasem nebo pohybem. Děti, které jsou dost staré na to, aby událost popsaly, si ji obvykle ráno nepamatují. Vyskytují se u zdravých dětí, a jestliže nejsou spojeny s vážným poraněním nebo výrazně nenarušují spánek dítěte, nejsou sami o sobě brány jako onemocnění.

Symptomy

 • opakované pohyby těla; kolébání, bouchání hlavou, kolébání tělem, bouchání hlavou proti překážce,
 • objevují se při ospalosti nebo usínání,
 • pohyby zasahují do spánku dítěte, během dne způsobují, že je dítě ospalé nebo otravné nebo dítě trpí zraněním, které vyžaduje lékařskou péči.

Rytmické pohyby ve spánku mohou být také důsledkem jednoho z následujících faktorů:

 • zdravotní stav,
 • užívání léků,
 • mentální porucha,
 • zneužívání návykových látek.

Rizikové faktory

Pohyby jsou velmi častézdravých kojenců a dětí.

Houpání těla začíná v průměrném věku šesti měsíců, bouchání hlavou začíná v průměrném věku devíti měsíců; uvádí se, že v tomto věku u 59% všech dětí dojde k jednomu z následujících pohybů:

 • kývání tělem (43%),
 • houpání hlavou (22%),
 • bouchání hlavou (24%).

V 18 měsících, celková míra pohybů, klesá na 33%. Obvykle jde o druhý nebo třetí rok života. Do pěti let věku je to pouhých 5%.

Zdá se, že se vyskytuje stejným způsobem jak u chlapců, tak u dívek a může mít souvislost s vyšší úrovní úzkosti. Pravděpodobněji se vyskytuje mezi členy rodiny.

Porucha bývá zřídka pozorována u dospívajících a dospělých. Stav se může objevit ve starším věku z důvodu poranění centrální nervové soustavy.

U starších dětí nebo dospělých mohou tyto pohyby souviset s:

Ve většině těchto případů nejsou pohyby vázány na spánek a obvykle se objeví, když je člověk vzhůru.

Diagnostika

Většina dětí, s touto poruchou spánku, nepotřebuje odbornou péči. Jde o běžnou součást procesu vývoje spánku. Jestliže však dojde ke zranění či narušování spánku dítěte je lépe vyhledat lékaře. Běžná součást vyšetření je vyplnění spánkového deníku, celkové vyšetření dítěte a zjištění medikace. Při vážnějších projevech se provádí polysomnografické vyšetření.

Léčba

Při rytmických pohybech ve spánku, u kterých dojde k poranění, narušování spánku či rušení dítěte, mohou být předepsány léky.

Napsat komentář