Spánková apnoe

Spánková apnoe, nebo také obstrukční spánková apnoe (OSA), patří mezi závažné poruchy dýchání ve spánku. Jedinec přestává opakovaně během spánku krátce dýchat nebo je jeho dýchání mělké; tzv. hypopnoe. Zástavy dechu trvají typicky 10 – 120 sekund, při těžkých stavech i déle, a mohou se objevit 20 – 30 krát i více za každou hodinu spánku.

Co je příčinou?

Zástavy dechu jsou způsobeny kolapsem (uzávěrem) horních cest dýchacích, obvykle zapříčiněným nadměrnou relaxací (uvolněním) měkkých tkání v zadní části krku; měkké patro, jazyk, uvula.

K uvolnění těchto i dalších svalů v těle dochází ve spánku fyziologicky (odpočíváme) a jestliže je vše v pořádku, zbyde i dostatek místa pro proudění vzduchu. Pokud se ale objeví rizikové faktory, pak může dojít k zástavám dechu.

Spánková apnoe (zástavy dýchání ve spánku)

Rizikové faktory

  • obezita – nejčastější příčina, ale OSA mohou mít i štíhlí lidé,
  • obvod krku – muži nad 43 cm, ženy nad 40,5 cm,
  • střední věk – spánková apnoe se může objevit v jakémkoli věku. Je však častější mezi mladou dospělostí a středním věkem.
  • mužské pohlaví – spánková apnoe je častější u mužů než u žen. U žen se riziko spánkové apnoe zvyšuje s menopauzou.
  • hypertenze – vysoký krevní tlak je extrémně častý u lidí, kteří mají spánkovou apnoi,
  • dědičná zátěž – jedná se o dědičné onemocnění.

Co se děje při kolapsu dýchacích cest

Při zablokování dýchacích cest se nedostává potřebné množství vzduchu, přes ústa a nos, do plic. Dýchací pohyby hrudníku a břicha jsou však zachovány (organismus se usilovně snaží uzávěr v dýchacích cestách překonat).

Při nedostatku vzduchu dojde následně k poklesu kyslíku v krvi; člověk se vlastně dusí. Při takovémto nedostatku kyslíku dá nakonec mozek signál k probuzení. Zpravidla se jedná o tzv. mikroprobuzení a většina lidí si na něj nepamatuje; je obvykle doprovázeno hlasitým chrápáním nebo zvuky připomínajícími dušení.

Opakovaně přerušovaný, nekvalitní spánek v průběhu noci, má mimo jiné za následek zvýšenou denní spavost, i když má jedinec pocit, že spal celou noc.

K dalším nežádoucím procesům – zástava versus probuzení patří: zvýšení krevního tlaku, pulsu, vyplavení adrenalinu a další. To vše má dalekosáhlé důsledky na zdravotnísociální stav jedince v běžném životě.

Otestujte se na riziko spánkové apnoe:

Epwortská škála spavosti – jeden z nejčastějších mezinárodně používaných dotazníků na denní spavost.

Berlínský dotazník – mezinárodně používaný dotazník na vyhledávání rizika spánkové apnoe.

Napsat komentář