Příznaky a důsledky spánkové apnoe

Příznaky a důsledky spánkové apnoe (zástavy dýchání ve spánku)

Nečastějším příznakem obstrukční spánkové apnoe je chrápání. Mezi chrápáním jsou patrné tiché dechové pauzy, zakončené hlasitým nádechem (silným zachrápáním), vzdechy nebo lapavými nádechy. Nádech po zástavě může být také doprovázen trhavými pohyby těla (např. máchání rukama apod.).

Pozor, ne všichni kdo trpí chrápáním, mají spánkovou apnoi, ale i naopak !!!

Mezi další časté příznaky patří:

 • denní spavost nebo únava,
 • nekvalitní spánek,
 • nespavost,
 • ranní bolesti hlavy,
 • ranní suchost v ústech,
 • nykturie (časté nucení na močení během noci),
 • nesoustředěnost,
 • poruchy paměti,
 • snížená sexuální touha, pokles sexuální výkonnosti,
 • podrážděnost, deprese.

Důsledky spánkové apnoe

 • usínání během dne při monotónních činnostech, patří sem i mikrospánek za volantem !
 • vysoký krevní tlak,
 • srdeční choroba (např. srdeční selhání, fibrilace síní),
 • infarkt (srdeční zástava),
 • cévní mozková příhoda – mrtvice,
 • diabetes II typu (cukrovka),
 • deprese, podrážděnost,
 • únava,
 • zapomětlivost, nesoustředěnost.

Napsat komentář