Diagnostika spánkové apnoe

Anamnéza

Zjišťuje režim spánkubdění v pracovních i volných dnech; kvalitu spánku, čas uléhání, počet probuzení během noci, stav po probuzení – míra osvěžení spánkem atd.

Dotazy směřují i na dechové obtíže během spánku, chrápání, neklidný spánek, lapání po dechu, zástavy dechu, obtížné ranní probouzení, zvýšená únava během dne, poruchy soustředění. U dětí může vzbuzovat podezření na poruchy spánku jejich hyperaktivita, obezita, Downův syndrom, u dospělých metabolický syndrom, noční hypertenze, chronické srdeční selhání.

Dotazníky a spánkový deník

Základem je Epwortská škála spavosti; standardizovaný dotazník zaměřený na usínání v běžných denních situacích. Mezi další často používané dotazníky patří Pittsburská škála kvality spánku (PSQI – Pittsburgh Sleep Quality Index) a Berlínský dotazník; zaměřený na vyhledání obstrukční spánkové apnoe.

Spánkový deník umožňuje buď graficky, nebo slovně zaznamenat delší časový úsek s informacemi o době spánku a bdění, eventuálně další údaje.

Screeningové vyšetření – miniscreen/polygrafie/domácí testování

U tohoto typu vyšetření jde o rozpoznání zvýšeného rizika spánkové apnoe a je možné ho realizovat i v domácím prostředí. Provádí se pouzevysokého rizika na obstrukční spánkovou apnoi. V případě podezření na jinou, či další, poruchu spánku je nutné vyšetření plnou polysomnografií ve spánkové laboratoři. Jestliže jsou výsledky u screeningových vyšetření nejasné, měla by následovat opět polysomnografie.

Polygrafie - PG

Jde o jednoduché, základní, diagnostické vyšetření spánkové apnoe a její závažnosti. Na tělo jsou připevněná čidla a senzory; zaznamenává se okysličení krve, pulz, průtok vzduchu nosem a ústy, pohyby hrudníku, pohyby břicha, poloha, srdeční činnost – EKG a přítomnost chrápání. Vyšetření lze realizovat v domácím prostředí nebo ve spánkové laboratoři.

Diagnostika spánkové apnoe se provádí pomocí anamnézy, dotazníků, spánkových deníků, screeningových vyšetření
Schématické zapojení elektrod a senzorů při polygrafii

Polysomnografie - PSG

Jde o nejpřesnější vyšetření, které se používá k diagnostice všech poruch spánku, včetně obstrukční spánkové apnoe. Je nutné zůstat ve spánkové laboratoři přes noc. Ve večerních hodinách jsou na tělo napojeny senzory a čidla zaznamenávající chrápání, činnost mozku (elektrody jsou připevněny do vlasaté části hlavy a určují fáze spánku) srdce, pulsu, dýchání, aktivitu svalů brady a dolních končetin. Současně je pořizován i noční videozáznam.

Diagnostika spánkové apnoe se provádí pomocí anamnézy, dotazníků, spánkových deníků, screeningových vyšetření
Schématické zapojení elektrod a senzorů při polysomnografii

Napsat komentář